Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

A&S TRANSWORD INTERNATIONAL SERVICES S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant “RESPONSABLE”, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén executar les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús.

Tothom que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí estipulades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra d’aplicació.

A&S TRANSWORD INTERNATIONAL SERVICES S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent que la publicació al lloc web de A&S TRANSWORD INTERNATIONAL SERVICES S.L. és suficient.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom comercial: A&S TRANSWORD INTERNATIONAL SERVICES S.L.
Denominació social: A&S TRANSWORD INTERNATIONAL SERVICES S.L.
NIF: B62448584
Domicili social: C/ Carrera, 8 – 10, 1r 2a 08004 BARCELONA BARCELONA
Telèfon: 932 690 088
Adreça electrònica: transword@transword.net
Inscrita al Registre (Mercantil / Públic):

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent – hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i d’altres elements necessaris per al seu funcionament, així com els dissenys, logotips, textos i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o d’autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, i es troben inscrits als registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat a la qual es destinessin, la reproducció total o parcial, l’ús, exploració, distribució i comercialització d’aquests requereixen, en qualsevol cas, l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús que no s’hagi autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web pertanyen als seus propietaris respectius, i són ells els responsables de qualsevol controvèrsia que aquests poguessin generar. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i, en tot cas, redirigir al lloc web principal de https://www.transword.net.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, sense que la seva menció o aparició al lloc web impliqui l’existència de drets o d’alguna responsabilitat sobre ells, ni tampoc el suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer – ho a través de l’adreça electrònica transword@transword.net.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de galetes (cookies)

Aquest lloc web pot fer servir galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles pel funcionament i visualització correctes del lloc. Les galetes que es fan servir tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, i l’única finalitat d’aquestes és fer més eficaç la navegació, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. Aquestes galetes no proporcionen per si mateixes cap tipus d’informació de caràcter personal i no es faran servir per a l’obtenció d’aquesta.

Mitjançant l’ús de galetes, també és possible que el servidor en el qual es troba allotjada la web reconegui el navegador que fa servir l’usuari amb la finalitat d’aconseguir una navegació més senzilla que permeti, per exemple, l’accés dels usuaris que prèviament s’hagin registrat a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per ells sense haver de registrar – se a cada visita. També es poden fer servir per a mesurar l’audiència i els paràmetres de trànsit web, per a controlar el progrés i el nombre de visites, etc., essent en aquests casos prescindibles tècnicament però beneficioses per l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’avisi de la recepció de galetes i per a impedir – ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web de tercers. Donat que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedirà a la retirada immediata de la redirecció al lloc web esmentat i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i del contingut emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti que tercers publiquin continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment amb el que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que a la pàgina web existeix algun tipus de contingut que es pogués incloure en aquesta classificació, preguem que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir un funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tanmateix, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin que l’accés a la pàgina web sigui impossible.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom del domini emprats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de les visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a BARCELONA.

Pressupost