Preguntes freqüents2018-12-27T17:38:03+01:00

RESOLEM ELS VOSTRES DUBTES

Preguntes freqüents

FAQS
En quin format he d’enviar els meus arxius?2018-12-27T17:25:58+01:00

Rebre els documents en format editable agilitza la tasca de traducció. No obstant això, acceptem i treballem amb tot tipus de formats.

Què s’ha de tenir en compte per elaborar un pressupost?2018-12-27T17:23:43+01:00

A l’hora d’elaborar un pressupost, tenim en compte la combinació d’idiomes, el volum de text a traduir, l’especificitat i l’especialització del text, així com la urgència. A més, sempre intentem contemplar qualsevol requeriment que el nostre client pugui tenir.

I en quin format els rebré?2018-12-27T17:26:52+01:00

Per definició, en aquell que sigui més convenient.

Quin tipus de documents puc enviar a Transword Translations?2018-12-27T17:28:02+01:00

Treballem amb tot tipus de documents jurídics, econòmic-financers, tècnics, científics, comercials, productes audiovisuals, e-commerce, turístics, etc.

Estaran segurs, els meus documents?2018-12-27T17:28:37+01:00

Tractem cada document amb la màxima confidencialitat. Els nostres traductors es comprometen de forma legal a no revelar a tercers cap informació que provingui dels textos amb els quals treballen diàriament.

Puc sol·licitar canvis després de l’entrega d’una traducció?2018-12-27T17:29:07+01:00

És clar que sí. Sempre estem oberts a possibles canvis que afectin el text traduït. El client, però, haurà de tenir en compte que, en alguns casos, els canvis sobre l’original podrien suposar despeses addicionals.

Qui s’encarrega de les traduccions a Transword Translations?2018-12-27T17:29:32+01:00

Totes les traduccions son dutes a terme pel nostre equip de professionals. A Transword Translations només treballem amb traductors nadius per assegurar la màxima qualitat a cada text.

Què és un traductor jurat?2018-12-27T17:30:02+01:00

Un traductor jurat és aquell que està capacitat per realitzar traduccions de documents oficials. A Transword Translations comptem amb traductors en possessió del títol de Traductor – Intèrpret Jurat que atorga el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, segons estableix el Reial decret 2002/2009, del 23 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l’Oficina d’Interpretació de Llengües del Ministeri d’Afers Exteriors, aprovat pel Reial decret 2555/1977, del 27 d’agost.

Si feu servir un sistema de traducció automàtica per traduir els textos que representen una imatge pública, és molt probable que aquests textos continguin errors i paraules mal traduïdes. Aquests errors incidiran de manera negativa a la vostra marca personal i, fins i tot, podrien fer que perdéssiu aquells clients més exigents.

Els textos legals han de ser traduïts per traductors experts que coneguin la terminologia i que estiguin al dia de la legalitat vigent. Un error de traducció en un text legal, com un testament o una sentència, poden comportar implicacions legals serioses.

Si voleu una traducció precisa i fidel a l’original, no la deixeu mai en mans d’un sistema de traducció automàtica. Cap sistema de traducció automàtica pot entendre i traduir els jocs de paraules, les frases fetes i les metàfores d’un idioma; això només ho pot la ment humana. Assegureu – vos d’encarregar les vostres traduccions a un equip de traductors professionals que cuidi cada detall al màxim.

Què vol dir sense interferències? Doncs que un sistema de traducció automàtica fa servir la llengua anglesa com a llengua pont, és a dir, per realitzar la traducció del rus a l’espanyol, el sistema de traducció automàtica passa primer el text per un filtre en llengua anglesa. Com a conseqüència, obtenim un text ple d’incongruències i de paraules sense sentit.

En definitiva, no feu servir mai un sistema de traducció automàtica per traduir un text que algú altre hagi de llegir, a part de vosaltres mateixos. Opteu per un servei de traducció de qualitat i, si heu de recórrer a internet, que sigui per buscar “Transword Translations” i sol·licitar un pressupost.
Pressupost