Transword Translations

Som una agència de traducció ubicada a la ciutat de Barcelona i ja fa més de 20 anys que apropem les persones a través dels nostres serveis lingüístics. A Transword Translations posem a disposició dels nostres clients un equip humà molt experimentat: traductors, revisors i intèrprets nadius titulats, capaços de dur a terme el minuciós treball d’expressar les mateixes idees en diferents idiomes. La rapidesa i la qualitat són la nostra senya d’identitat.

Traducció

Serveis de traducció

Traduïm diferents tipus de documents, sigui quin sigui el seu format; des de textos jurídics fins a material audiovisual. Treballem amb totes les combinacions lingüístiques, ja siguin les més sol·licitades, com l’anglès, el francès o l’alemany, o les més exòtiques, com el persa o el suahili.

icona balança

Demandes, interlocutòries i sentències, certificats, informes pericials, contractes, escriptures, testaments o pòlisses.

icona carta

Certificats de naixement, expedients acadèmics, estatuts socials, passaports, postil·les o testimonis.

Icona finances

Informes d’auditoria, contractes de finançament, presentació d’empresa, informació bancària o comptes anuals.

icona - metge

Articles científics, prospectes farmacèutics, assajos clínics o de laboratori, informes mèdics o patents.